Sporazumna listina

1. SPORAZUM. V tej Sporazumni listini o naših storitvah se besede "Vi" in "Vaš" nanašajo na vsako našo stranko, "mi" in "naš" pa na Bluenet s.p., internet storitve, Marxova 31, 6330 Piran. Beseda "Storitve" se nanaša na eno ali več naših računalniških storitev, ob katerih ste prejeli in je zanje potrebno podpisati to Sporazumno listino. Sporazumna listina razlaga naše obveznosti do Vas in Vaše obveznosti do nas za različne Storitve. Z izbiro naših Storitev, se strinjate, da boste pri nas odprli Uporabniški račun (account) za uporabo naših Storitev. Z uporabo naših Storitev, potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z vsemi pojmi in pogoji, navedenimi v tej Sporazumni listini.

2. PLAČILA IN POGOJI. Z uporabo naših Storitev, se strinjate, da boste zanje plačali predpisane zneske. Vsa plačila so nepovračljiva, razen v primeru, da se mi odločimo drugače. Nadalje se strinjate, da nam boste za uporabo naših Storitev priskrbeli: (1) popolne in točne podatke, ki jih uporaba specifične storitve od Vas zahteva in (2) da boste skrbeli in obnavljali zahtevane podatke, da bodo vseskozi popolni in točni. Vse zahtevane podatke bomo označevali s pojmom "Podatki o uporabniku". Tukaj nam dajete pravico, da Podatke o uporabniku, v primeru, da se nam to zdi primerno, razkrijemo neki tretji osebi.

3. SPREMEMBE SPORAZUMNE LISTINE. Strinjate se, da lahko sčasoma (1) spremenimo pojme in pogoje Sporazumne listine in (2) spremenimo Storitve zajete v Sporazumni listini. Vsaka taka sprememba bo postala veljavna takoj po tem, ko jo bomo objavili na naših spletnih straneh ali po tem, ko Vas bomo o tem opozorili po emailu, navedenem v sekciji 16 (Objave) te Sporazumne listine, oziroma navadni pošti. Strinjate se, da boste periodično obiskovali naše web strani in boste tako seznanjeni z morebitnimi spremembami. Če se s katero od sprememb ne boste strinjali, lahko kadarkoli prekinete to Sporazumno listino. To odločitev nam sporočite po emailu, ki je naveden v sekciji 16 (Objave) ali navadni pošti. Prekinitev Sporazumne listine bo postala veljavna šele po naši potrditvi, da smo Vaše sporočilo prejeli. Strinjate se, da z nadaljno uporabo naših Storitev, upoštevate in se strinjate z vsemi spremembami Sporazumne listine.

4. SPREMEMBE VAŠEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA. Za spremembo kateregakoli Podatka o uporabniku morate uporabiti Vaše Uporabniško ime in Geslo, ki Vam je bilo dodeljeno oziroma ste si ga sami izbrali ob registraciji v katero izmed naših Storitev. Prosimo, da primerno zavarujete svoje Uporabniško ime in Geslo pred vsako nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe Vašega Uporabniškega imena ali Gesla.

5. REGISTRACIJA DOMEN. Če ste preko nas registrirali domeno, potrjujete, da ste prebrali in se strinjate tudi z vsemi pojmi in pogoji, navedenimi v 'Service Agreement' (objavljenim spodaj), naših pogodbenih partnerjev Tucows.com.

6. ZASTOPNIKI. Zavedate se in se strinjate, da v primeru, če je Vaš zastopnik (npr.: ponudnik internet storitev), vplačal naše Storitve z Vašim pooblastilom, da ste prav tako vezani na vse pojme in pogoje te Sporazumne listine.

7. NAZNANILA. Pridržujemo si pravico razširjanja informacij do vas, ki so potrebne za normalno delovanje in kvaliteto naših Storitev. Ta naznanila bodo v glavnem informativne narave in bodo vključevala spremebe in novosti naših Storitev.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Strinjate se, da je naša celotna odgovornost pri Storitvah, ki jih zadeva ta Sporazumna listina in pri vsaki kršitvi te Sporazumne listine, omejena zgolj na znesek, ki ste ga plačali za Storitev. Mi in naši partnerji ne bomo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše Storitve. Zanikamo vsako odgovornost za povzročeno škodo ampak ne omejeno na: (1) škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev; (2) škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu podatkov ali njihovem napačnem prenosu; (3) škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov; (4) škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe Vašega Uporabniškega imena ali Gesla; (5) škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja Vaših spletnih strani ali email storitev. V nobenem primeru pa ne bo naša odgovornost presegla petdeset tisoč (50.000) SIT.

9. ODGOVORNOST ZA ŠKODO. Strinjate se, da odvežete nas, naše partnerje, uslužbence in direktorje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru, da ste preko nas registrirali domeno, se strinjate tudi, da nas odvežete vseh odgovornosti v zvezi s pogoji navedenimi v 'Service Agreement' in 'Dispute Policy', vključeni v 'Service Agreement'. Morebitne zaplete urejate v zvezi s 'Service Agreement' urejate sami z našim pogodbenim partnerjem Tucows, ki je 'Service Agreement' izstavil. V primeru sodnega postopka, bomo mogoče potrebovali vaše pisno zagotovilo, da ste nas te odgovornosti rešili. V primeru, da pisnega zagotovila ne boste priskrbeli, se bo to smatralo za kršitev Sporazumne listine.

10. KRŠITEV. Strinjate se, da se neupoštevanje katerekoli postavke ali dela postavke te Sporazumne listine ali listine 'Service Agreement' smatra kot kršitev in lahko Vas o kršitvi opozorimo pisno. V kolikor v tridesetih (30) koledarskih dnevih od izdaje opozorila, ne predložite dokazov, da niste kršili Sporazumne listine, Vam lahko nemudoma ukinemo oziroma začasno onemogočimo dostop do naših Storitev brez predhodnega opozorila.

11. GARANCIJE. Strinjate se in jamčite, da ste nam vse potrebne podatke za specifično Storitev navedli po Vašem najboljšem znanju in veri, točne in popolne in da jih boste ob morebitnih spremembah sproti ohranjali točne in popolne. Strinjate se, da uporabljate naše Storitve povsem na svojo lastno odgovornost. Ne dajemo garancije, da bodo naše Storitve ustrezale Vašim potrebam in merilom ali da bodo Storitve neprekinjene, pravočasne, varne in brez napak; niti ne dajemo garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli naše Storitve ali dobljeni iz email sporočil točni. Razumete in se strinjate, da je uporaba vseh teh podatkov izključno na Vašo lastno odgovornost in da boste sami odgovorni za posledice uporabe naših programov in podatkov.

12. PRAVICA ZAVRNITVE. Strinjate se, da lahko kadarkoli pobrišemo Vaš Uporabniški račun in vam onemogočimo uporabo naših Storitev, če ste v Podatkih Uporabniškega računa navedli napačne ali zavajajoče informacije. Strinjate se tudi, da lahko v roku tridesetih (30) dni po Vašem plačilu, brez razlage zavrnemo ali prekinemo uporabo naših Storitev. V primeru, da po lastnem presodku prekinemo uporabo naših Storitev v roku tridesetih (30) dni, se strinjamo, da Vam povrnemo Vaše vplačane zneske. Strinjate se, da ne bomo odgovorni za nobeno, s tem povzročeno škodo.

13. RESNOST. Strinjate se, da so pojmi in pogoji te Sporazumne listine resni. Če se kakšna postavka ali del postavke te Sporazumne listine izkaže za napačno ali zakonsko neizvedljivo, se bo ta postavka ali njen del skonstruiral v skladu z dotičnim zakonom in kolikor je le mogoče odražal svoj prvotni namen. Ostali pojmi in pogoji postavk bodo ostali nespremenjeni in enako močni.

14. NEPARTNERSTVO. Nič, navedeno v tej Sporazumni listini, naj ne bo interpretirano kot sklepanje partnerstva ali kakršnekoli podjetniške zveze.

15. ZAKASNITEV. Naša napaka, da ne bomo od strank v določenem trenutku zahtevali upoštevanje te Sporazumne listine, ne vpliva na našo pravico, da to zahtevamo kadarkoli pozneje; niti ta naša zakasnitev ne bo pomenila kršitve katerekoli postavke Sporazumne listine.

16. OBJAVE. Kakršnakoli opazka ali komunikacija v zvezi s to Sporazumno listino naj bo poslana preko emaila ali po navadni pošti. V primeru pošiljanja preko emaila, bo opazka postala veljavna šele po elektronski potrditvi. Vse opazke z Vaše strani naj bodo poslane na help@svetdomen.com, z naše strani pa bodo poslane na kontaktni email, naveden ob registraciji v našo Storitev.

17. DRŽAVNI ZAKONI. Ta Sporazumna listina se interpretira in uveljavlja v skladu z državnimi zakoni republike Slovenije. Katerekoli dejanje v zvezi s Sporazumno listina se izvede preko pristojnega sodišča.

18. Sprejetje Sporazumne listine. POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO SPORAZUMNO LISTINO IN DA SE STRINJATE Z VSEMI NAVEDENIMI POJMI IN POGOJI.

 

Service Agreement

1. AGREEMENT. In this Service Agreement ("Agreement") "you" and "your" refer to each customer, "we", us" and "our" refer to Tucows.com and "Services" refers to the services provided by us as offered through www.SvetDomen.com (Bluenet s.p., Internet storitve), the Registration Service Provider ("RSP"). This Agreement explains our obligations to you, and explains your obligations to us for various Services. By selecting our Services you have agreed to establish an account with us for such Services. When you use your account or permit someone else to use it to purchase or otherwise acquire access to additional Services or to cancel your Services (even if we were not notified of such authorization), this Agreement covers such service or actions. By using the Services under this Agreement, you acknowledge that you have read and agree to be bound by all terms and conditions of this Agreement and any pertinent rules or policies that are or may be published by us.

2. SELECTION OF A DOMAIN NAME. We cannot and do not check to see whether the domain name you select, or the use you make of the domain name, infringes legal rights of others. We urge you to investigate to see whether the domain name you select or its use infringes legal rights of others, and in particular we suggest you seek advice of competent counsel. You may wish to consider seeking one or more trademark registrations in connection with your domain name. You should be aware that there is the possibility we might be ordered by a court to cancel, modify, or transfer your domain name. You should be aware that if we are sued or threatened with lawsuit in connection with your domain name, we may turn to you to hold us harmless and indemnify us.

3. FEES, PAYMENT AND TERM. As consideration for the services you have selected, you agree to pay us the applicable service(s) fees. All fees payable hereunder are non-refundable unless we provide otherwise. As further consideration for the Services, you agree to: (1) provide certain current, complete and accurate information about you as required by the registration process and (2) maintain and update this information as needed to keep it current, complete and accurate. All such information shall be referred to as account information ("Account Information"). You hereby grant us the right to disclose to third parties such Account Information. The Registrant, by completing and submitting the Domain Name Registration Agreement ("Registration Agreement"), represents that the statements in its application are true and that the registration of the selected Domain Name, so far as the Registrant is aware, does not interfere with or infringe upon the rights of any third party. The Registrant also represents that the Domain Name is not being registered for any unlawful purpose.

4. MODIFICATIONS TO AGREEMENT. You agree, during the period of this Agreement, that we may: (1) revise the terms and conditions of this Agreement; and (2) change the services provided under this Agreement. Any such revision or change will be binding and effective immediately on posting of the revised Agreement or change to the service(s) on our web site, or on notification to you by e-mail or regular mail as per the Notices section of this agreement, Section 20. You agree to review our web site, including the Agreement, periodically to be aware of any such revisions. If you do not agree with any revision to the Agreement, you may terminate this Agreement at any time by providing us with notice by e-mail or regular mail as per the Notices section of this agreement, Section 20. Notice of your termination will be effective on receipt and processing by us. You agree that, by continuing to use the Services following notice of any revision to this Agreement or change in service(s), you abide by any such revisions or changes. You further agree to abide by the ICANN Uniform Dispute Resolution Policy ("Dispute Policy") as amended from timeto time. You agree that, by maintaining the reservation or registration of your domain name after modifications to the Dispute Policy become effective, you have agreed to these modifications. You acknowledge that if you do not agree to any such modifications, you may request that your domain name be deleted from the domain name database.

5. MODIFICATIONS TO YOUR ACCOUNT. In order to change any of your account information with us, you must use your Account Identifier and Password that you selected when you opened your account with us. Please safeguard your Account Identifier and Password from any unauthorized use. In no event will we be liable for the unauthorized use or misuse of your Account Identifier or Password.

6. DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, or transferred a domain name to us from another registrar, you agree to be bound the Dispute Policy which is incorporated herein and made a part of this Agreement by reference. The current version of the Dispute Policy may be found at our web site: http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. Please take the time to familiarize yourself with such policy.

7. DOMAIN NAME DISPUTES. You agree that, if the registration or reservation of your domain name is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in the Dispute Policy in effect at the time of the dispute. You agree that in the event a domain name dispute arises with any third party, you will indemnify and hold us harmless pursuant to the terms and conditions contained in the Dispute Policy. For any dispute, you agree to submit to the jurisdiction of the courts of your domicile, the courts of the geographic location indicated by your WHOIS information for your domain name, and the courts of Slovenia.

8. AGENTS. You agree that, if an agent for you (i.e., an Internet Service Provider, employee, etc.) purchased our Services on your behalf, you are nonetheless bound as a principal by all terms and conditions herein, including the Dispute Policy.

9. ANNOUNCEMENTS. We reserve the right to distribute information to you that is pertinent to the quality or operation of our services and those of our service partners. These announcements will be predominately informative in nature and may include notices describing changes, upgrades, new products or other information to add security or to enhance your identity on the Internet.

10. LIMITATION OF LIABILITY. You agree that our entire liability, and your exclusive remedy, with respect to any Services(s) provided under this Agreement and any breach of this Agreement is solely limited to the amount you paid for such Service(s). We and our contractors shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages resulting from the use or inability to use any of the Services or for the cost of procurement of substitute services. Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states, our liability is limited to the extent permitted by law. We disclaim any and all loss or liability resulting from, but not limited to: (1) loss or liability resulting from access delays or access interruptions; (2) loss or liability resulting from data non-delivery or data mis-delivery; (3) loss or liability resulting from acts of God; (4) loss or liability resulting from the unauthorized use or misuse of your Account Identifier or Password; (5) loss or liability resulting from errors, omissions, or misstatements in any and all information or services(s) provided under this Agreement; (6) loss or liability resulting from the development or interruption of your Web site or email service. The registrant agrees that we will not be liable for any loss of registration and use of registrant's domain name, or for interruption of business, or any indirect, special, incidental, or consequential damages of any kind (including lost profits) regardless of the form of action whether in contract, tort (including negligence), or otherwise, even if we have been advised of the possibility of such damages. In no event shall our maximum liability exceed five hundred ($500.00) dollars.

11. INDEMNITY. You agree to release, indemnify, and hold us, our contractors, agents, employees, officers, directors and affiliates harmless from all liabilities, claims and expenses, including attorney's fees, of third parties relating to or arising under this Agreement, the Services provided hereunder or your use of the Services, including without limitation infringement by you, or someone else using the E-mail Service with your computer, of any intellectual property or other proprietary right of any person or entity, or from the violation of any of our operating rules or policy relating to the service(s) provided. You also agree to release, indemnify and hold us harmless pursuant to the terms and conditions contained in the Dispute Policy. When we are threatened with suit by a third party, we may seek written assurances from you concerning your promise to indemnify us; your failure to provide those assurances may be considered by us to be a breach of your Agreement and may result in deactivation of your domain name.

12. BREACH. You agree that failure to abide by any provision of this Agreement, any operating rule or policy or the Dispute Policy provided by us, may be considered by us to be a material breach and that we may provide a written notice, describing the breach, to you. If within thirty (30) calendar days of the date of such notice, you fail to provide evidence, which is reasonably satisfactory to us, that you have not breached your obligations under the Agreement, then we may delete the registration or reservation of your domain name or terminate your e-mail account without further notice. Any such breach by you shall not be deemed to be excused simply because we did not act earlier in response to that, or any other breach by you.

13. NO GUARANTY. You agree that, by registration or reservation of your chosen domain name, such registration or reservation does not confer immunity from objection to either the registration, reservation, or use of the domain name.

14. DISCLAIMER OF WARRANTIES. You agree and warrant that the information that you provide to us to register or reserve your domain name or register for other Services is, to the best of your knowledge and belief, accurate and complete, and that any future changes to this information will be provided to us in a timely manner according to the modification procedures in place at that time. You agree that your use of our Services is solely at your own risk. You agree that such Service(s) is provided on an "as is," "as available" basis. we expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. We make no warranty that the Services will meet your requirements, or that the Service(s) will be uninterrupted, timely, secure, or error free; nor do we make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the Service(s) or as to the accuracy or reliability of any information obtained through the our e-mail service or that defects in the Services software will be corrected. You understand and agree that any material and/or data downloaded or otherwise obtained through the use of the our e-mail service is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of such material and/or data. We make no warranty regarding any goods or services purchased or obtained through the e-mail service or any transactions entered into through the e-mail service. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through the e-mail service shall create any warranty not expressly made herein. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties, so some of the above exclusions may not apply to you.

15. REVOCATION. You agree that we may delete your domain name or terminate your right to use other Services if the information that you provided to register or reserve your domain name or register for other Services, or subsequently to modify it, contains false or misleading information, or conceals or omits any information we would likely consider material to our decision to register or reserve your domain name. You agree that we may, in our sole discretion, delete or transfer your domain name at any time.

16. RIGHT OF REFUSAL. We, in our sole discretion, reserve the right to refuse to register or reserve your chosen domain name or register you for other Services, or to delete your domain name within thirty (30) calendar days from receipt of your payment for such services. In the event we do not register or reserve your domain name or register you for other Services, or we delete your domain name or other Services within such thirty (30) calendar day period, we agree to refund your applicable fee(s). You agree that we shall not be liable to you for loss or damages that may result from our refusal to register or reserve, or delete your domain name or register you for other Services.

17. SEVERABILITY. You agree that the terms of this Agreement are severable. If any term or provision is declared invalid or unenforceable, that term or provision will be construed consistent with applicable law as nearly as possible to reflect the original intentions of the parties, and the remaining terms and provisions will remain in full force and effect.

18. NON-AGENCY. Nothing contained in this Agreement or the Dispute Policy shall be construed as creating any agency, partnership, or other form of joint enterprise between the parties.

19. NON-WAIVER. Our failure to require performance by the Registrant of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by us of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself.

20. NOTICES. Any notice, direction or other communication given under this Agreement shall be in writing and given by sending it via e-mail or via regular mail. In the case of e-mail, valid notice shall only have been deemed to have been given when an electronic confirmation of delivery has been obtained by the sender, in the case of notice to us or to the RSP to help@svetdomen.com or, in the case of notice to you, at the e-mail address provided by you in your WHOIS record or as updated from time to time. Mail shall be sent to help@svetdomen.com and to you at the mailing address provided in your Affiliate application or as updated from time to time. Any e-mail communication shall be deemed to have been validly and effectively given on the date of such communication, if such date is a business day and such delivery was made prior to 4:00 p.m. (22:00 time) and otherwise on the next business day. Any communication sent via regular mail shall be deemed to have been validly and effectively given 5 business days after the date of mailing.

21. ENTIRETY. You agree that this Agreement, the rules and policies published us and the Dispute Policy are the complete and exclusive agreement between you and us regarding our Services. This Agreement and the Dispute Policy supersede all prior agreements and understandings, whether established by custom, practice, policy or precedent.

22. GOVERNING LAW. This Agreement shall be governed by and interpreted and enforced in accordance with the LAWS OF SLOVENIA and the FEDERAL LAWS OF SLOVENIA applicable therein without reference to rules governing choice of laws. Any action relating to this Agreement must be brought in local jurisdiction of Kranj and you irrevocably consent to the jurisdiction of such courts.

23. INFANCY. You attest that you are of legal age to enter into this Agreement.

24. Acceptance of Agreement. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT AND AGREE TO ALL ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU HAVE INDEPENDENTLY EVALUATED THE DESIRABILITY OF PARTICIPATING IN THE AFFILIATE NETWORK AND ARE NOT RELYING ON ANY REPRESENTATION, GUARANTEE OR STATEMENT OTHER THAN AS SET FORTH IN THIS AGREEMENT.